Finnlines koncentrerar sig på Hangö

Lastmeter. Finnlines kommer att trafikera med ett till två Finnbreeze-fartyg på linjen Hangö-Rostock/Gdynia. Här ligger MS Finntide under förlängningsoperationen i Gdansk. Bild: Finnlines

Rederiet Finnlines meddelade på fredagen att man koncentrerar sin trafik till Rostock och Gdynia till Hangö från och med sommaren 2018.

Det innebär en ökning i fartygsstorlek och frekvens. För Hangö hamns del innebär det ett betydande tillskott i linjetrafiken.

Förändringarna i Finnlines Östersjötrafik sker i maj-juni efter de fyra Finnbreeze-fartygens förlängningsprogram.

Rostock- och Gdyniatrafiken kombineras och koncentreras till Hangö. Det gör att Finnlines kan övergå till effektivare tonnage och på samma gång utöka antalet avgångar.

– Med större lastunderlag har vi möjlighet att bygga upp en attraktivare produkt för våra kunder. Vi har intensifierat vår trafik över Hangö de senaste åren och har bra erfarenheter av hamnen. Dessutom ligger den närmast Europa. Det gör att vi kan erbjuda också en attraktiv tidtabell, säger marknadsdirektör Staffan Herlin.

Finnlines har ännu inte definierat om det är ett eller två av Finnbreeze-fartygen som sätts på den nygamla linjen. Eventuell blir det en blandning mellan nytt och gammalt roro-tonnage.

Det är också lite oklart hur exakt hur tät frekvensen blir.

– Men vi närmar oss en frekvens på fem sex gånger per vecka, det vill säga nästan en daglig service, säger Herlin.

Det finns 12 passagerarplatser ombord men de marknadsförs inte aktivt eftersom de främst riktar sig till långtradarchaufförer.

Betydande tillskott

Det är i praktiken Finnlines resterande trafik mellan Helsingfors och Rostock som flyttar till Hangö, den har tidigare varit någorlunda jämnt fördelad mellan Hangö och huvudstaden.

– Tillskottet för Hangö hamn är tiotusentals trailers på årsnivå. Det innebär en ökning på närmare 20 procent från dagens cirka 200 000 enheter. Det är ett betydande tillskott, säger hamnbolagets vd Anders Ahlvik.

Vi har fört en dialog och Finnlines har haft ett uttalat intresse för att utveckla trafiken över Hangö.

– Trafiken till Rostock i Tyskland, trafiken till Gdynia i Polen, en ökad trafik till Rostock och nu en koncentration till Hangö – det är den röda tråden. Det intressanta är lasten, säger Ahlvik.

Han säger att hamnens kapacitet är tillräcklig.

– Vi bygger ju ut Västra hamnen för tillfället. Meningen är att den ska räcka till.

Optimistisk operatör

Det är Stevena som är Finnlines hamnoperatör i Hangö.

– Finnlines beslut är en positiv sak för oss liksom för hamnen och hela regionen. Det ger stadga åt vår verksamhet och ökar vår aktivitet i Hangö. Finnlines optimerar sina tjänster och sin fartygsanvändning. Det är alltid trevligare att lossa fullt lastade fartyg och samtidigt utnyttja vår egen kapacitet till fullo, säger vd Markku Mäkipere.

Kommer den att räcka till?

– Vi har en ganska bra balans för tillfället och borde klara oss med nuvarande personal. Men om tidtabellerna, antalet turer eller fartygsstorlekarna kräver det, är vi beredda att utöka vår kapacitet. Men några radikala förändringar torde inte behövas.

Stevena har verksamhet från Kalajoki i väster till Fredrikshamn i öster. I Hangö har man verkat sedan 2004. Stevena bygger nytt kontor, personalrum och maskinhall på Satamaruokala-tomten.

Vad betyder detta för Hangö hamns status ur ert perspektiv?

– Hangö har alltid varit en viktig hamn för oss. Det har alltid varit en bra plats att verka på. Detta ger vår verksamhet än ännu bättre förankring i Hangö. Utsikterna är positiva.

Mer läsning