Finlandssvenskar får fler barn än finnar men födslarna minskar

På vissa svenskspråkiga orter skaffar man fler barn än i Finland överlag. Enligt forskningsprofessor Mika Gissler är inställningen till invandring också mer öppen bland finlandssvenskar. Bild: SPT/Catariina Salo

Länge trodde forskarna att den nordiska välfärdsstaten är immun mot den sjunkande nativiteten som tidigare har märkts i Sydeuropa, men också här föds få.

– I vissa svenskspråkiga områden är nativiteten hög, men överallt i Finland föds färre än 2,1 barn per kvinna, säger forskningsprofessor Mika Gissler vid Institutet för Hälsa och välfärd, THL.Statisti...