Finlandssvenska författare läser för gammal som ung

Ja, självklart ska Barösunds litteraturafton fortsättningsvis ordnas! Det ansåg Barösunds byaråds kulturkommitté i fjol, då Märta Tikkanen efter 30 år tackade för sig. Nu är det dags för den andra litteraturaftonen i byarådets regi.

Sex författare som läser högt ur sina böcker för publiken. En del av böckerna har utkommit under årets första hälft, medan andra utkommer först under hösten. I år blir det andra året som Barösunds byaråds kulturkommitté står som arrangörer för den populära litteraturaftonen.

Författaren Märta Tikkanen hade efter litteraturaftonen år 2016 gjort jobbet i 30 år och ville tacka för sig. Ingå bibliotek hade heller inte möjlighet att ta över ansvaret och kontaktade byarådet.

– Jag var ordförande för byarådets kulturkommitté och vi var alla överens om att litteraturaftonen måste få en fortsättning så vi tog över ansvaret, säger Monica von Bonsdorff.

Tikkanen var mycket angelägen om att litteraturaftonen skulle fortsätta och erbjöd genast byarådet sin hjälp. En ekonomisk bas för fjolårets evenemang fanns också klar då kulturkommittén började planera.

– Vi kom som till ett dukat bord och allt löpte väldigt smidigt, men visst innebar ansvaret också mycket jobb för vår del, säger Monica von Bonsdorff.

Allt jobb visade sig ändå vara värt det då litteraturaftonen gick av stapeln och lockade lika många som åren innan.

– Man hade nog oroat sig lite för om någon alls skulle komma men det blev ju helt fullt hus, säger Monica von Bonsdorff.

En god cocktail

Årets litteraturafton ordnas nu av kulturkommittén vid Barösunds byaråd utan hjälp utifrån. Kommittén står för den praktiska planeringen medan Monica von Bonsdorff och Pauline von Bonsdorff ansvarar över kvällens program.

– Jag är så nöjd med de sex författare vi fått ihop. Det är författare i olika åldrar och från hela Svenskfinland, säger Monica von Bonsdorff.

Kvällen inleds med den unga författaren Rafael Donner. Han kommer att presentera och läsa högt ur sin bok Människan är ett känsligt djur. Efter Donner tar Tua Forsström över med diktsamlingen Anteckningar, som utkommer senare under hösten.

– Det var Märtas tradition att en del av böckerna skulle ha utkommit redan under året medan andra först under hösten. På så vis blir läsarna nyfikna på vad som komma skall, säger Pauline von Bonsdorff.

Som tredje namn står Tomas Mikael Bäck med sin lyriksamling Morgon.

Vidare är det dags för Marcus Rosenlund att läsa ur sin bok Väder som förändrade världen. Kvällens femte författare är Emelie Enckell med sin bok Generalens dotter: Dagmar Thesleff.

Litteraturaftonen avrundas med författaren Lars Sund. Hans namn blev känt då han år 2008 utkom med boken Colorado Avenue. I höst publiceras andra delen i Sunds Jakobstadstrilogi, Där musiken började, och den kommer han att avrunda kvällen med.

– Sund är en fantastisk romanförfattare, men också väldigt skicklig som berättare så det ska bli ett sant nöje att ta del av hans högläsning, säger Pauline von Bonsdorff.

Utöver att författarna presenterar sig och sina böcker, kommer även utgivningsförlagen Schildts & Söderströms samt Förlaget M att finnas på plats och sälja av de böcker som redan utkommit.

Var blev ungdomarna?

Monica von Bonsdorff har själv tagit del av litteraturaftonen i flera år och är glad att se att det fortfarande, trots mångas hektiska vardag, finns läsintresserade som tar sig tid att bara sätta sig ner och lyssna till författarnas högläsning.

– Det är alltid något speciellt med att träffa författarna ansikte mot ansikte. Det är både spännande och inspirerande, säger hon.

En utmaning har länge varit att locka även yngre besökare. Efter att ha konstaterat att de flesta besökare i fjol var medelålders, började de programansvariga fundera hur man skulle locka även yngre besökare.

– Vi tänkte att en yngre författare kanske även lockar fler unga så jag hoppas att 28-åriga Rafael Donner ska göra det.

Barösunds litteraturafton ordnas den 14 juli klockan 18 på Wallhalla. Som konferencierer står Monica von Bonsdorff och Pauline von Bonsdorff. Lasse och Lela Nybergh medverkar med sång och musik.