Finländsk läkare med i banbrytande upptäckt om coronaviruset

Läkaren Mikko Seppänen från Helsingfors universitetssjukhus ingår i det internationella forskarteam som har kommit underfund med varför sjukdomen covid-19 är så farlig för en del patienter. Bild: SPT

Genombrottet kan effektivera vården av covidpatienter.

Ett internationellt forskarteam har kommit underfund med varför sjukdomen covid-19 är så farlig för en del patienter, rapporterar Helsingfors universitetssjukhus.

I teamet ingår också den finländske läkaren Mikko Seppänen, som tror att sjukhusen kan lansera nya effektiva vårdmetoder som biter på en stor del av alla covidpatienter redan om sex månader. Seppänen är avdelningsöverläkare på Nya barnsjukhuset i Helsingfors.

– Vi hoppas att vi har hittat vår första magic bullet, säger Seppänen till Helsingin Sanomat.

Cirka 1 700 patienter har deltagit i forskningsprojektet. Enligt Seppänen har forskarna lyckats klarlägga närmare 14 procent av de bakomliggande orsakerna till att en del insjuknar svårt i covid-19.

De patienter som har höga halter av antikroppar mot proteinet interferon tenderar att drabbas hårdare av coronaviruset. Det här förklarar varför äldre löper en högre risk att insjukna allvarligt i covid-19 eftersom förekomsten av antikroppar, som attackerar det egna immunförsvaret, är högre ju äldre man är.

Enligt forskarnas rapport finns det också genetiska orsaker till att en del patienter drabbas hårdare av covid-19 än andra.

– Läkemedelsföretagen vet nu efter att de har läst vår rapport på vilken häst de ska satsa och vad som biter på viruset, säger Seppänen till HS.

De vetenskapliga rapporterna har publicerats i den renommerade tidskriften Science , uppger Helsingfors universitetssjukhus.

– Mycket forskning återstår ännu, men det viktigaste är att vi nu har hopp, säger Seppänen.