Lokala frivilliga reste Triage-enhet vid Raseborgs sjukhus

Uppvärmt tält. Silja Hormia och Torsten Ragnell är frivilligarbetare inom Röda korset som byggt upp tältet. Beredskapschef Jarmo Hollstein säger att det är första gången som tält byggs i Finland. Bild: Marina Holmberg

Tälten är anpassade för patientmottagning och ger sjukhuset mer utrymme att utvärdera behovet av vård. Enheten tas i använding i början av veckan.

Finlandas Röda Kors hjälper Raseborgs sjukhus i Ekenäs att förbereda sig för coronaviruset med en så kallad Triage-enhet.

Det betyder att sjukhuset får tält som är anpassade för patientmottagning och därmed har mer utrymme för att utvärdera behovet av vård.

Enheten fraktas från Tammerfors där Triage-enheten har sin logistikcentral.

Förfrågan kom via HUS för Raseborgs sjukhus. Både Tavastehus och Hyvinge har fått varsin likadan enhet tidigare i veckan.

Grunden för enheten består av ett evakueringscenter som Röda Korset planerat. Basen omarbetas för att passa det aktuella sjukhusets behov.

De 48 kvadratmeter stora tälten anpassade till finländska väderförhållanden. De är uppvärmda och utrustade med belysning. Vid behov går tälten att sammanfoga.

Första gången i Finland

Tältet restes på lördagen av åtta frivilliga från i huvudsak Röda korsavdelningen i Ekenäs och Tenala.

– Vi kom hit vid 12-tiden på lördagen, berättar Torsten Ragnell.

De frivilliga har satt upp tält och byggt ihop sängar.

I tältet finns förutom två sängar, två bord och stolar.

– Det här ger tilläggsutrymme åt sjukhuset, säger beredskapschef Jarmo Hollstein från Röda korset.

Han berättar att det nu är första gången man bygger sådana här tält i Finland.

I väntan på patienter. Åtta frivilliga från Rödakorsavdelningen i Ekenäs och Tenala byggde upp en Triageenhet utanför Raseborgs sjukhus i lördags Bild: Marina Holmberg

Finns två isoleringsrum

Det är sjukhusets personal som ska jobba i tältet, som tas i användning i början av veckan. På lördagen fanns det ännu bara ett tält vid sjukhuset utanför jourmottagningens ingång. Det kan bli aktuellt att ha två tält utanför sjukhuset.

– I det ena tältet ska vi ha provtagning med tidsbeställning av misstänkta coronapatienter. I det andra tältet ska vi ha triageverksamhet, det vill säga man tar ställning till hur man ska förfara med coronasmittade, säger Raseborgs sjukhus chefsläkare Peter Braskén.

Han ser det som en bra lösning att ha tält utanför sjukhuset för coronapatienter.

– Vissa patienter vill man inte ha innanför sjukhuset på grund av smittorisken.

Peter Braskén säger att man än så länge inte har vårdat någon coronapatient på sjukhuset.

– Vi har tagit prov på folk.

Det är en tidsfråga när Raseborgs sjukhus får ta sig an det första coronafallet.

Hurdan beredskap har ni att vårda smittade?

– Det beror på hur sjuka de är. De som inte har behov av stöd för andningen kan vi vårda här. Vi har två isoleringsrum.

Raseborgs sjukhus har inte i det här läget planer på att ge vård åt patienter som behöver hjälp med andningen av en respirator.

– Sådana patienter skickas vidare till andra sjukhus. Det är fråga om mycket krävande vård.

Är du orolig för situationen?

– I viss mån ja. Det finns en möjlighet att situationen varar i månader. Vid sidan om det här måste vi sköta akut sjuka människor, de finns fortfarande kvar i lika stor utsträckning. Det här tär på våra resurser.

Under de senaste dagarna har många flyttat till sina fritidshus för att skydda sig från coronaviruset. Ingå, Raseborg och Hangö är alla kommuner som har många fritidsboare.

Vad anser du om att människor tagit sin tillflykt till fritidshus för att skydda sig från coronaviruset?

– Vi har inte märkt av det. De som är i "landsflykt" hålls på sina stugor.

21.3 kl. 16.20 Artikeln uppdaterad med kommentarer av Rödakorsfrivilliga och arbetare samt chefsläkare Peter Braskén.

Mer läsning