Finlands och Sveriges lärarförbund kräver att lärare prioriteras i vaccinordningen

Enligt Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet i Sverige, har arbetsbelastningen för lärare aldrig varit högre. – Våra länder behöver friska lärare. Vi har inte råd att vänta. Bild: Izabelle Nordfjell/SPT

Lärarförbunden i Finland och Sverige kräver i ett gemensamt uttalande att vaccineringen av lärare och personal i skolor och daghem påskyndas.

Trots att Finland lyckats bättre än Sverige med att begränsa smittspridningen är problemen i skolor och daghem likartade: nära kontakter hör till vardagen och det är så gott som omöjligt att hålla avs...