Finlands marina data samlas på ett ställe på nätet

Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Den första delen av storprojektet - nätsidan havsguiden.fi - är nu öppen och blir en samlingsplats för båtfolk och strandliv.

Havsguiden är den första delen av projektet Finlands havsdataportal som ska göra det lättare att få tillgång till marina data som tagits fram i Finland.

Det skriver Finlands miljöcentral Syke i ett pressmeddelande på fredagen.

Avsikten är att skapa en nationell nättjänst med information och data om havet på bred front. Portalen ska göra det lättare att hitta och använda marina data och material samt öka den internationella synligheten av marin kompetens i Finland.

Havsguiden - den första delen av det stora portalprojektet - riktar sig till båtfolk, stugägare och strandbesökare. Här finns information som tagits fram av finländska organisationer om bland annat väderlek och väderförhållanden, olika restriktionszoner, gästhamnar, algläget och besöksmål. Här finns även fotografier, satellitbilder och mycket annan intressant information för båtfolk och strandliv.

Havsdataportalen som helhet kommer att finnas på adressen östersjön.fi i slutet av hösten 2019.

Portalen verkställs av Finlands miljöcentral, Meteorologiska institutet, Naturresursinstitutet, Skogsstyrelsen, Geologiska forskningscentralen, Transport- och kommunikationsverket, Museiverket, Brahea-centret vid Åbo universitet, koordineringsgruppen för havsplaneringssamarbetet samt Ålands landskapsregering. Portalen finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).