Finland vill nu höja Hangö hamns EU-status

"I år pågår viktiga förhandlingar om att utvidga stomnätet, och Hangö lyfts fram på ett sätt som vi har skäl att välkomna i Västnyland."

Hur trafikinvesteringar kan få EU-finansiering är till stor del beroende av hurdan status de berörda sträckorna och punkterna har. Högst prioritet har det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) so...