Finland gör framsteg, men är inte föregångare

Finland slog fast att man inom tre år ska vara ledande inom cybersäkerhet år 2013. Eftersom målet då slogs fast i januari är det nu klart att det inte uppnåddes.