Finland – en förmyndarstat?

Den som ser bevis för förmynderi överallt kunde också påminna sig om den stora individuella frihet vi faktiskt har.

Nyligen publicerade den brittiska liberala tankesmedjan IEA sitt återkommande Nanny State Index, en tabell där EU-länderna rankas enligt hur stränga bestämmelser de har för konsumtion av e-cigaretter,...