Fin inblick i stad som tar form

Tidsenligt. Här ser vi tennismode i Badhusparken 1890. Bild:

Den färska bildhistoriken över Hangö visar hur samhället växte fram från en liten by till en pulserande stad med hamn, industri och rikt badhusliv.

Hangö har i många avseenden ett unikt förflutet. Stadens läge längst ut på landets sydspets har bidragit till att historiens vingslag ofta känts extra starka här, jämsides med naturens egna krafter so...