Fin chans för teaterelever

Elever från Västra Nylands folkhögskola rivstartade terminen i dansproduktion.

– Det är väldigt fint att få vara med. Man lär sig mycket i en produktion som den här.

Det säger Emilia Nikkanen. Hon är en av de fem elever från Västra Nylands folkhögskolas teaterlinje som på lördagen medverkade i Annatuuli Saines föreställning i Fiskars.

Saine är timlärare på teaterlinjen och huvudläraren Wasker Lindblom var inte sen att nappa på då möjligheten för eleverna att medverka gavs. Eleverna har knappt hunnit börja studierna, men att genast få medverka i en riktig produktion är ett bra sätt att komma i gång, menar han.

– Att genast kastas ut på scenen känns helt rätt, säger Lauri Tarvainen.

– Fint att publiken också är med, tillägger Charlotta Ahonen och hänvisar till att publiken vandrar från plats till plats.

Det är dessutom extra fint att scenen är några väl valda platser i den naturliga utomhusmiljön, inte en byggd scen framför ett auditorium, anser de.

Emilia Nikkanen och Hermina Fjola säger att deras uppgift främst är att med gester guida publiken, men också att bidra med en text. I en performance, där var och en har sin stol, uttrycker de sig med kroppsspråk och rörelse.

Charlotta Ahonen lyfter fram att också stolarna har en roll eller företräder en relation.

Mer läsning