Filmfest belyser olika tolkningar av frihet

Olikhet. Transsexualitet är ett av temana som behandlas under Ekenäs filmfest. Bild:

Grönland, den samiska befolkningen, transpersoner och skilsmässor samsas under temat Frihet på årets upplaga av Ekenäs filmfest.

För att lyfta fram Finlands 100-årsjubileum har arrangörerna bakom Ekenäs filmfest valt Frihet – Tillsammans som tema.

– Vi vill genom programmet lyfta fram frågor kring vad frihet egentligen är och hur den tar sig uttryck, säger Katarina Wikström, som är ordförande för föreningen bakom filmfesten.

Friheten belyses ur många olika synvinklar. Den sexuella friheten lyfts fram genom regissören Niko Kostets film Jeanne d'Trans, en dokumentär om transpersoner. I filmen intervjuar Kostet, själv heterosexuell, transvestiter och transsexuella om deras liv och erfarenheter.

En annan slags sexuell frihet handlar det om i skilsmässofilmen Jag älskar dig, som kallas en skilsmässokomedi. Det handlar om paret Marianne och Gustaf som separerar efter ett längre äktenskap och om nya roller som de sedan utforskar.

Minoriteters frihet

Frihet på ett annat plan handlar det om i filmerna med anknytning till olika minoriteter. Seven sami stories är sju kortfilmer av lika många unga samiska filmmakare. Kortfilmssamlingen är inspelad i Kautokeino i Norge. Filmerna berättar om utanförskap, kärlek och magiska krafter och en är en rebellisk komedi om hur det gick till då sametinget skapades.

Ett helt nytt inslag på filmfesten är det grönländska, som representeras av filmen Sume – the sound of a revolution. Filmen berättar om bandet Sume som var en aktiv del i processen att skapa helt nya ord i grönländskan, ord som inte tidigare funnits. Hit hör bland annat revolution och frigörelse.

Natur och ekologi

Naturen har en central roll på filmfesten, eftersom naturen utgör en väsentlig del av många finländares frihet. Frihet i naturen men också frihet till att leva naturnära. Det sistnämnda lyfts upp filmen Arvet, regissören Julia Ingos film om kollissionen mellan ett historiskt arv och nutida värderingar.

– Den beskriver en ung kvinnlig ekobondes liv i Ekenästrakten. Då är det säkert ingen som tar miste om vem det gäller, säger Katarina Wikström.

Ekenäs filmfest ordnas den 19–22 januari 2017. Programmet finns på www.ekenasfilmfest.fi

Mer läsning