Fiberoptik får dras längs vår kust

Sträckning. Så här ska Eastern Lights fiberoptiska undervattenskabel gå längs den finländska kusten. Bild:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat det Stockholmsbaserade företaget Eastern Light tillstånd att dra en ny fiberoptisk undervattenskabel mellan Sverige och Finland. Eventuella besvär ska lämnas in senast den 9 mars.

Den 7 februari gav Regionförvaltningsverket (RFV) grönt ljus för en länge planerad datakabel mellan Stockholm och Finland.

Det är det privatägda bolaget Eastern Light i Sverige som ämnar dra en fiberoptisk undervattenskabel mellan Stockholm och Kotka. Kabeln ska löpa under vatten längs hela den västnyländska kusten från Hangö till Kyrkslätt.

Mestadels passerar kabelrutten genom allmänna och gemensamma vattenområden. De största ägarna är den finska staten och Forststyrelsen.

Landstiger i Hangö

Det nya kabelsystemet innehåller en större mängd optofiber än någon befintlig kabel mellan Sverige och Finland och ska innebära en betydande förbättring av data- och internetkommunikationen i Finland och i hela Östersjöområdet.

Kabeln behöver landbaserade förstärkare och kommer därför landstiga i Hangö, närmare bestämt i Frihamnen där en liten central ska byggas. Det innebär att den nya kabeln kan kopplas till vilka andra kablar och datanät i regionen som helst.

Miljön ska inte påverkas

Effekterna på miljön har bedömts vara ringa trots att projektområdet passerar genom flera Natura- och naturskyddsområden.

Kabeln kommer gå genom fågelskydds- och naturskyddsområdena vid Tulludden i Hangö, havsskyddsområdet för Ekenäs och Hangö skärgård och Pojoviken, Hangö östra fjärd, Kyrkslätts skärgård, Porkala kust och Porkala skärgårds naturskyddsområde.

Besvär före 9 mars

Tillståndet från RFV är framlagt till påseende under besvärstiden 7.2–9.3.

I Västnyland kan man kolla in beslutet i Hangö stads bibliotek vid Berggatan, i Raseborgs stadskansli vid Rådhustorget i Ekenäs, i Ingå kommunkansli vid Strandvägen 2, samt i Kyrkslätts kommuns servicepunkt vid Ervastvägen 2.

Beslutet kan också läsas på Regionförvaltningsverkets hemsida.

Eventuella besvär riktas till Vasa förvaltningsdomstol.

Mer läsning