Alla tiders rekord för hamnen

Hamnverksamheten växte så det knakade i fjol. Statistiken visar en ökning i mängden gods med sexton procent jämfört med år 2015.

Hamnen drar. Det går bra för Hangö hamn just nu, och den positiva trenden ser ut att fortsätta.

- Volymmässigt hade vi en bra ökning, nu väntar vi ännu på bokslutet. Det ekonomiska resultatet är ännu inte klart, säger Hangö hamns vd Anders Ahlvik.

Godstrafiken i fjol uppgick till 4,74 miljoner ton, vilket är rekordstort. År 2015 var motsvarande siffra 4,1 miljoner ton. Antalet fartyg som använde sig av hamnens tjänster under året var 1973 stycken, vilket var nästan 250 fler än år 2015.

Trots att trafiken ökat, ser Ahlvik att hamnens nuvarande resurser räcker till:

– Det gör de nog. Dessutom har vi Koverhar, där vi ännu kan ta emot nya kunder, säger han.

Både importen och exporten ökade

Man kan se en förbättring både i fråga om export och import genom hamnen. Speciellt exporten ökade mot slutet av året och stannade på en artons procent ökning jämfört med motsvarande tid året innan.

– Ökningen hänger samman med att vi ser en svag ekonomisk tillväxt i världen överlag, säger Ahlvik.

Den enda sektor som inte växte var bilimporten, som visade en sju procents minskning.

Ekonomisk ljusning i sikte

Som exempel på positiva händelser för hamnen i fjol nämner Ahlvik bland annat utvidgningen av Yttre hamnen och den ökning som trafiken till Polen medförde. I vår är man beredd att ta emot de gasrör som Nord Stream 2-projektet hämtar. Eventuellt kan det handla om större volymer än vad de preliminära beräkningarna gav vid handen, eftersom svenska hamnar nu på grund av försvarspolitiska skäl ser ut att dra sig ur projektet.

- Ett litet frågetecken är ju hur Finnlines kan plocka upp det som gick förlorat efter att rederiet Sol lämnade Hangö Hamn, säger kan beträffande sämre nyheter som inträffat under året.

Har gynnat sysselsättningen

På stuveribolaget Hangö Stevedoring, konstaterar vd Esa Torstensson att fjolåret var bra för dem.

– Egentligen kan man säga att de tre senaste åren inneburit en tillväxt för oss. Gamla kunder har ökat sin användning och vi har också lyckats värva nya kunder.

För tillfället har bolaget 220 anställda, och uppsvinget har gjort att personalbehovet ökat under tre års tid.

– Det är svårt att uttala sig om framtiden eftersom konkurrensen på marknaden och rederier emellan är hård, men fortsätter vi att erbjuda bra och flexibla tjänster har vi förutsättningar att klara oss i förhållande till andra, säger Torstensson.

På det andra stuveribolaget Stevena har förlusten av Sol gjort att man för samarbetsförhandlingar med personalen. Platschef Henrik Sandin ser ändå ljust på framtiden:

– I övrigt var fjolåret bra, och jag tror nog att vi hittar ersättande trafik.

ANDRA LÄSER