Ingå måste söka teknisk chef igen

I mars valde kommunstyrelsen i Ingå Bengt Avellan till teknisk chef efter en utdragen ansökningsprocess. Han skulle börja sitt nya jobb i maj, men har nu meddelat att han inte kan ta emot jobbet.

Skjuts fram. Kommundirektör Jarl Boström får vänta någon månad ännu innan han får sällskap i kommunhuset av en teknisk chef. Tjänsten lediganslås troligen nästa vecka.
Johanna Lemström
19.05.2016 06:00
Ingå behöver en teknisk chef. Det var man överens i kommunstyrelsen och -fullmäktige redan för ett drygt halvår sedan. Beslut om att tjänsten inrättas fattades och den ledigförklarades i oktober i fjol.
Ursprungligen var planen att tjänsten inrättas från den 1 december. I samband med att tjänsten som teknisk chef inrättades beslöt kommunfullmäktige, enligt kommunstyrelsens förslag, att tjänsten som samhällsteknisk chef dras in.

Ansökningstiden förlängdes

Då tjänsten först ledigförklarades pågick ansökningstiden mellan den 16 oktober och den 6 november. Elva personer sökte jobbet, men kommunen beslöt förlänga ansökningstiden. Ytterligare två ansökningar inkom.
I mars valde kommunstyrelsen diplomingenjör Bengt Avellan till teknisk direktör. Han skulle tillträda från och med maj – men han meddelade kommundirektör Jarl Boström en bit in i maj att han inte kan börja jobba nu.
– Så gick det, för ungefär samtidigt som det klarnade kring jobbet i Ingå seglade en företagsaffär upp i bolaget som jag är vd för. Affären kräver mitt engagemang, jag skulle ha kunnat börja i Ingå först i höst, säger Avellan.
Han är vd för ett företag som sysslar med husteknik i installationsbranschen.

Planerade flytta

Avellan hade också långt gående planer på att flytta från Tusby där han bor till Ingå och såg fram emot det.
– Jag har firat min barndoms somrar i Ingå och har övertagit mina föräldrars sommarställe.
Tanken var att renovera stället för boende året om och flytta dit.
– Det hade varit skönt med litet mindre tid i bilen. Tyvärr går inte saker alltid som på Strömsö, säger han.

Ledigförklaras på nytt

På grund av de senaste turerna kommer Ingå kommun nu att ledigförklara tjänsten på nytt.
– Vi har satt in ett extra möte för kommunstyrelsen måndag nästa vecka. Om styrelsen godkänner det ledigförklaras tjänsten redan på tisdag. Avsikten är att ha en snabb procedur, för vi behöver en teknisk chef nu, säger kommundirektör Boström.
Han berättar att man sonderat läget bland potentiella kandidater och vet att det finns intressanta kandidater, så förutsättningar för en rätt snabb process finns.
– Förslaget är att tjänsten lediganslås för en period på två veckor.
I samband med att tjänsten igen förklaras ledig föreslår man från beredningens sida också att utbildningskraven luckras upp.
– Förra gången krävde vi diplomingenjörsexamen, nu föreslår vi att även ingenjörer med högre yrkeshögskoleexamen beaktas, säger förvaltningschef Eija Taskinen.
Kommunen kommer bland annat att annonsera om den lediga tjänsten på sin hemsida, på arbets- och näringsbyråernas tjänstesida mol.fi och i tidningar, säger Taskinen.