VN för 50 år sedan

Västra Nyland 8 augusti–20 augusti 1972.

VN 10 augusti 1972
Niclas Erlin
14.08.2022 12:00
NY SKOLA. På fredagen firades taklagsölet på kvartersskolan i Hangöby. Skolan beräknas stå helt färdig i oktober, då eleverna – finska folkskolelever – får flytta in.
Kvartersskolsbyggnaden är den första i sitt slag i landet. Den är uppförd av färdiggjorda element, vilka är lätta att foga ihop.
UNDERHÅLL. I samband med årets normala sommarstopp utförs ommurning av masugnen vid Koverhars järn- och stålverk. Samtidigt utnyttjas stagnationen till att utföra diverse nödvändiga reparations-, förbättrings- och kompletteringsarbeten vid stålverket.
FAMILJEFEST. Oy Fiskars Ab, Fiskars bruk arrangerade på lördagen en familjefest för sina anställda i Fiskars. Festen, som arrangerades på Baklura festplan hade samlat cirka 400 personer. I olika repriser uppträdde flera artister.
VAKTBYTE. Det blir vaktbyte inom Frälsningsarmén i Karis den 23 augusti. Då lämnar den nuvarande officeren, kapten Ritva Vartiainen, orten efter två års tjänstgöring här.
Vaktbytet medför att ingen officer kommer att vara bosatt i kårens fastighet vid Centralgatan i Karis. De nya officerarna blir stationerade i Ekenäs.
Det blir två norska, kvinnliga kaptener, som tar över de båda kårerna. Kaptenerna Gunhild Kragset och Borghild Lorentzen tar över Karis och Ekenäs den 23 och 24 augusti.
TUMMEN NER. – Vi vill inte ha Nestes tredje oljeraffinaderi till Ingå, säger Sigurd Westerberg, ordförande i Ingå fiskargille och underskriver därmed det uttalande mot raffinaderiplanerna som miljövårdsnämnderna i de närmast berörda kommunerna, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt, har gjort. Vi är inte emot industri, men vi tycker att det inte finns plats för fler miljöfarliga anläggningar vid sydkusten.
ÖKNING. Befolkningsökningen i Lojonejden fortsätter. Senaste mantalsskrivning visade en ökning med totalt 790 personer i Lojo stad och landskommun. Den sammanlagda befolkningen utgör nu 26 629 personer.
RULLANDE BANK. För att bättre kunna betjäna sjundeåborna har Sjundeå sparbank gått in för bankservice med en tidsenlig bankbil. Karosseriet är ombyggt så att resultatet blivit ett trivsamt litet bankkontor som utför samtliga uppdrag som i de fasta bankkontoren. Bilen är utrustad med bland annat en egen direkt telefonförbindelse med huvudkontoret, erforderliga kontorsmaskiner och effektiv uppvärmning.
ESBO MOT VANDA. Esbo IF:s och IF Atlas ungdomar möttes på tisdagskvällen i årets klubbkamp på fina banor och i naturfager omgivning på friidrottsplanen i Dalsviks idrottscentrum. Senaste år hemförde IF Atlas helt överraskande segern, vilket nog berodde på att Esbo IF inte fått upp fullvärdigt lag på benen. Nu tog Esbo segern med 129 poäng mot 78 för Atlas. Men flickorna visade goda takter och kämpade oavgjort 44–44. Poängen räknades dock sammanlagt för bägge könen.
SAMMA RÄTTER. Alla folkskolor i Kyrkslätt kommer att få gemensam matlista från och med nästa läsår. Detta har folkskolenämnden beslutat under sommaren och den har redan godkänt den ifrågavarande listan.
SVART SOMMAR. Statistiken över antalet dödsfall genom drunkning denna sommar har betecknats som katastrofal. Enbart under de tjugo varmaste dagarna i juli drunknade 100 personer, vilket motsvarar en fjärdedel av det antal som drunknar under ett helt år enligt genomsnittet för de senaste tio åren. (Ledare).

ANDRA LÄSER