Sjundeå vill med i leken med metropolkommunerna

Fjorton kommuner i huvudstadsregionen samarbetar tätt kring markanvändning, boende och trafik. Sjundeå vill med i samarbetet nu när regeringen tillsätter en ny delegation för metropolpolitik i år.

Sedan 2015 har delegationen för metropolpolitik samarbetat kring utmaningar som gäller den starka tillväxten i Helsingforsregionen. Hit hör konkurrenskraft, näringspolitik, regionutveckling, markanvändning, boende och trafik. Kommunerna har också samarbetsmöten om frågor som gäller regionala tjänster och gemensam intressebevakning. Mötet är också ett samarbetsorgan för de förtroendevalda.
Till delegationen hörde Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla och de tio så kallade Kuuma-kommunerna kring huvudstadsregionen. Väster om Esbo hörde bara Kyrkslätt till delegationen. Lojo har inte varit med i samarbetet.
Lojo har tillsammans med Borgå beställt en utredning av en konsult för att motivera att städerna i framtiden ska vara med i metropolsamarbetet. Konsulten har utifrån en statistisk analys kommit till att begränsningen av metropolområdet inte har gjorts på ett motiverat sätt. Indelningen är enligt rapportern inte hållbar, rättvis och jämlik. Både Lojo och Borgå har enligt konsulten starka förbindelser till metropolområdet, och borde inkluderas i samarbetet. Städerna kommer därför att jobba för att i framtiden vara med i metropolsamarbetet.
Utifrån de här uppgifterna anser också Sjundeå att kommunen har en naturlig plats i samarbetet med metropolområdet. En stor del av Sjundeåborna arbetar i metropolområdet, och kommunen samarbetar redan med regionen när det gäller trafik. Kommunen anser därför det vara motiverat att Sjundeå i framtiden är med också på andra plan i metropolsamarbetet. Kommunstyrelsen i Sjundeå ska i kväll besluta om tätare samarbete med kommunerna i metropolområdet.

ANDRA LÄSER