Ingåstrand går vidare

Kommunstyrelsen godkände för sin del planerna på att utveckla Ingåstrand-området till ett område för mångsidigt boende och service.
Planläggningsprocessen ska inledas omedelbart och alla avtal med MG-Properties och Finlands Bostadsmässa ska behandlas i fullmäktige inom november.