I dag väljs vem som ska bestämma i kyrkan de följande fyra åren, få med från Västnyland

I dag väljs nya ombud till kyrkomötet och nio stiftsfullmäktige i evangelisk-lutherska kyrkan. Det är präster och förtroendevalda i församlingarna som väljer de nya ombuden.

Enda representanten. Karis-Pojo svenska församling är hem för den enda västnyländska präst som ställer upp i de kyrkliga valen som förrättas i dag.
11.02.2020 11:00
Till kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, väljs i dag 96 nya ombud. 32 av dem är präster, som väljs av sina kolleger inom prästerskapet, medan de 64 lekmannaombuden väljs av församlingarnas förtroendevalda. Borgå stift, dit alla svenskspråkiga församlingar i Finland hör, har sex ombud i kyrkomötet. Två av dem är präster och fyra lekmän, ett av lekmannaombuden väljs på Åland.
Till valet av lekmannaombud för kyrkomötet har tre kandidatlistor ställts upp i Borgå stift. Totalt är 19 kandidater uppställda. Två av kandidaterna, Frank Lindholm och Björn Wallén, är från Västnyland. Lindholm hör till Karis-Pojo svenska församling och Wallén till Ingå församling.
Inga västnyländska präster kandiderar till kyrkomötet från Borgå stift.
Kyrkomötet är kyrkans högsta beslutsfattande organ som behandlar frågor om kyrkans lära och arbete, kyrkans lagstiftning, förvaltning och ekonomi.

5 av 45 från Västnyland

Stiftsfullmäktige drar upp riktlinjerna för det kyrkliga arbetet i respektive stift. Ett stiftsfullmäktige har 21 medlemmar, 7 präster och 14 lekmän. I valet till nya stiftsfullmäktige för Borgå stift är 45 lekmannakandidater uppställda. Fem av dem är från Västnyland: Greger Englund och Ann Lönnberg från Kyrkslätts svenska församling, Frank Lindholm, Ann-Christine Forssell från Ekenäsnejdens svenska församling och Gunnel M. Helander från Hangö svenska församling.
Bland prästerskapet är det bara Yvonne Terlinden från Karis-Pojo svenska församling som ställer upp i valet till stiftsfullmäktige.
Mandatperioden för det nya kyrkomötet och nya stiftsfullmäktigen är fyra år från den första maj.

ANDRA LÄSER