Kämpar vidare för Barösundsboden

I ett försök att minska kostnaderna och lånen för bybutiken i Barösund sökte aktiebolaget som arrendebefrielse av kommunen, men fick det inte. Samtidigt fortsätter aktieemissionen.

Arkivbild av Barösundsboden.
Fastighets AB Barösund ab sökte befrielse från arrendeavgifter på tomten där Barösundsboden finns. Aktiebolaget har fortfarande skulder efter att ha byggt butiksbyggnaden.
– Det var en del i att försöka minska kostnaderna så därför frågade vi kommunen. Lånen inverkar på hyran som butiksbolaget Ors Skärgårdsboden Ab betalar, säger Erik Holmberg som är styrelseordförande i aktiebolaget Fastighets AB Barösund.
Ingå kommun äger tomten och beslöt i måndags att inte ge befrielse från arrendeavgiften med motiveringen att kommunen ska behandla alla företag på samma villkor.
– Jag förstår kommunens åsikt och ser inte det som något dramatiskt, säger Holmberg.

Aktieemission fortsätter

Syftet är att få butiksverksamheten att kunna fortsätta året runt.
– Jag vet att vinterhalvåret inte har så stor omsättning så vi har sett efter alla möjligheter att få ner kostnader, säger Holmberg.
Samtidigt håller aktiebolaget på med en aktieemission för att trygga butikens framtid. Ursprungligen var det tänkt att tiden för emissionen skulle ta slut 31 maj.
– Det ser ut att ha gått ganska bra. Det verkar som om många har aktiverat sig då tiden börjar ta slut, säger Holmberg.
Aktieemissionen förlängs till den 8 juni. Då tar bolagsstämman ställning till om emissionstiden behöver förlängas ytterligare.
ANDRA LÄSER