På Åboscenen blir Dracula för glupsk för sitt eget bästa

"Stig in frimodigt och av egen vilja”, hälsar greven med skamlös mun. Erbjudandet dryper av djup ironi. I Åbo Svenska Teaters Dracula sker vampyrens blodiga vilja alltmedan en samling vänner i London står inför ett ohyggligt eldprov, som utmynnar i blodkonfetti och akrobatik till illavarslande musik. Förväntningarna är höga, fallet är djupt.

Rött, rött, rött. Dracula hänför visuellt. Tolkningen av skräckklassikern infriar dessvärre inte förväntningarna.