Strandpromenaden i Ingå får bänkar och förlängs mot Lilludden – här är årets gång- och cykelvägsprojekt

Den första delen av strandpromenaden vid Ingåstrand ska få bord och bänkar. I sommar ska också arbetet på en gångväg från hamnen mot Lilludden påbörjas. För projekten viks 90 000 euro av kommunens pengar för gång- och cykelvägar.

I framtiden kan Ingåbor promenera mot LIlludden längs en ny träbelagd strandpromenad. Här är Ingå Seniorer på coronapromenad på Hagavägen våren 2021.
Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
23.03.2023 09:09 UPPDATERAD 23.03.2023 14:03
Den andra fasen av strandpromenaden i Ingå, mellan småbåtshamnen och Lilludden, ska planeras och byggas i år. Schaktningen av promenaden beräknas kosta 75 000 euro. Kostnaderna för en träspång längs promenaden har ingen kostnadsberäkning men kommunen reserverar 80 000 euro för projektet i år. 
Den redan färdigbyggda strandpromenaden vid Ingåstrand ska få bord och bänkar för 10 000 euro. 

ANDRA LÄSER