Skogen måste kalhuggas för solkraftspark

Stadsplaneringsarkitekt Simon Store drog i onsdags i Raseborgs planläggningsnämnd tillbaka ett förslag om undantagslov. Lovet skulle innebära att 3,2 hektar äldre tallskog kalhuggs vid riksväg 25 i Björknäs i Ekenäs.

Området som måste kalhuggas för solkraftsparken är i dag bevuxet med äldre tallskog och ligger mellan riksväg 25 (RV 25) och järnvägen.

Ordförande i Raseborgs planläggningsnämnd, Sven Holmberg (SFP), är förvånad över att så få förstått hur pass stor grej Ekenäs Energis planerade solkraftspark nordost om stadskärnan egentligen är.

– Det handlar om att kalhugga tallskogen på ett 3,2 hektar stort område mellan järnvägsspåret och riksväg 25 i Björknäs, säger han.

Tekniska nämnden beslöt i juni i år att arrendera det 3,2 hektar stora området till Ekenäs Energi på 30 år. Bolaget har därtill option på att arrendera ytterligare 3,5 hektar av samma fastighet, mot Delipaps fabrik till. Optionen är i kraft i 15 år.

Då området kalhuggits är tanken att anlägga en solkraftspark med 3 000 solpaneler. Anläggningen med solfångare skulle ge energi motsvarande 1 MW.

Solkraftsparken skulle få 3 000 solpaneler. Anläggningen med solfångare skulle ge energi motsvarande 1 MW.

Området är i dag till största delen anvisat som så kallat LT-område, vilket bland annat står för genomfart, infart och omfart, samt som parkområde som bör bevaras i naturtillstånd. För området finns ingen generalplan med rättsverkningar.

Planläggningsnämnden som möttes i onsdags hade en ansökan om undantagslov för området på agendan. Förslaget var att godkänna ansökan. Stadsplaneringsarkitekt Simon Store tog dock tillbaka ärendet.

– Han vill kolla med NTM-centralen hur den kommer förhålla sig till solkraftsparken, säger Holmberg.

NTM-centralen har nämligen i ett utlåtande förordat projektet, men förhåller sig kritiska till tillvägagångssättet med undantagslov och önskar att detaljplanen i stället ändras, säger Store.

I ansökan om undantagslov är ett av sökandes motiv till att kalhugga och anlägga solcellsparken just där att området ändå inte lämpar sig för rekreation. Området har nämligen klassats som bullerområde då det ligger mitt emellan järnvägen och riksvägen. Dessutom sägs att det är svårt att ta sig till platsen.

ANDRA LÄSER