"Största utmaningen få kompetent personal"

Attendos regionchef försäkrar att olägenheter ska rättas till så fort som möjligt.

25.05.2017 06:56

Källans boende har i olika omgångar och sammanhang figurerat i medierna under senaste tid. Varför verkar saker inte fungera, Simo Saaranen, regionchef vid Attendo?

– Vårdhemmet Källan har fungerat cirka nio år i Hangö. Det som nu tagits upp i medierna har i huvudsak ägt rum det senaste året. Vi strävar alltid efter att rätta till eventuella olägenheter så snabbt som möjligt. Anhöriga och klienter som är nöjda med tjänsterna har nu blivit helt utan uppmärksamhet. Speciellt personalen får ofta positiv feedback direkt av de anhöriga. Vårdhemmet erbjuder invånarna högklassig vård och omsorg, men allt detta syns inte så lätt utifrån.

Vilka är era största problem?

– Stadens avtal som gäller kraven på personal hör till de strängaste i landet och det har under det senaste året varit svårt att uppfylla dem på grund av den lokala rekryteringssituationen. Vi arbetar ständigt för att förbättra situationen.

Attendo beskylls också för att ha en dålig attityd - vad säger du till det?

– Det är mycket beklagligt om någon uppfattat situationen så. Vi önskar bli kontaktade direkt ifall någon uppdagar vilken som helst olägenhet.

Är ni inte oroliga för att dålig publicitet skadar ert rykte?

Om olägenheter uppdagas bör de absolut påtalas också för oss för att vi ska kunna ta itu med dem. Vårdhemmets personal utför ett värdefullt och gott arbete. Den kritik som riktats mot vårdhemmet är många gånger grundlös och oskälig och drabbar både personal och vårdhemmets boende hårt.

ANDRA LÄSER