Femteklassare i Sjundeå är i god form

Eleverna i Sjundeå svenska skola rör på sig mindre än andra lågstadieelever i Finland. Men femteklassarna i hela Sjundeå verkar prestera bättre än sina jämnåriga när de motionerar.

Resultaten i skolhälsoenkäten 2017 visar att 36,4 procent av eleverna i Sjundeå svenska skola motionerar minst en timme per dag, jämfört med 45,1 procent i hela landet. Men enligt undersökningen Move, som är ett riksomfattande system för mätning av den fysiska funktionsförmågan, är nivån på Sjundeås femteklassare högre än landets medeltal.

Move-undersökningar görs årligen bland femte- och åttondeklassare. I fjol deltog Sjundeås femteklassare, och både flickor och pojkar presterade bättre än hela landets medeltal i tjugo meters sträcklöpning. Då det gällde övre kroppens höjning klarade sig flickorna i Sjundeå bättre än i hela landet medan pojkarna delades in i två grupper – en stor grupp presterade bättre än medeltalet och en annan sämre än medeltalet. I femstegshopp utan fart presterade både flickor och pojkar bättre än landets medeltal. I armpress var flickorna också bättre än medeltalet, medan det bland pojkarna fanns klart färre som placerade sig i den grupp som klarat flest pressar.

Alla skolor i Sjundeå deltar i projektet Rörelse i skolan, där bland annat gårdsplaner och rastverksamheten utvecklas för att uppmuntra eleverna att röra på sig under rasterna.

Mer läsning