Femårsavtal gäller fortfarande för Roxx

Utveckling väntar. Roxxs ägare Ruber har lovat utveckla verksamheten då man får ett femårigt arrendeavtal. Stadsstyrelsen står fast vid avtalet trots Regatta Spas rättelseyrkan. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Stadsstyrelsen i Hangö ser inga orsaker till att riva upp sitt beslut. Regatta Spas rättelseyrkan har förkastats och Roxx kafé och pub ska få sitt nya avtal.

Med rösterna 8-1 håller stadsstyrelsen fast vid att förlänga hyresavtalet med Roxx från ett till fem år, och förkastar samtidigt Regatta Spas krav på att staden tar tillbaka beslutet från den 31 oktober. Beslutet fattades på stadsstyrelsemötet i måndags.

Omröstningen krävdes efter att stadsdirektör Denis Strandell och styrelseledamoten Barbro Wikberg lagt fram varsitt förslag. Strandell föreslog att stadsstyrelsen skulle ändra sitt tidigare beslut och att staden gör upp ett nytt arrendeavtal med marknadshyra och på ett till två år. Det skulle ha följt kraven i Regatta Spas rättelseyrkan och den linje stadsdirektören föreslog även inför mötet den 31 oktober.

Wikberg (SFP) föreslog ändå att spabolagets rättelseyrkan förkastas. Wikbergs förslag fick stöd av Aila Päääkkö (SDP), Lars Nyberg (SDP), Birgitta Gran (VF) och Stig Sundberg (SFP), och vann till slut omröstningen med 8-1. Även Gunnel Helander (SFP), Eero Koli (C) och Pirkko Heinänen (Saml.) röstade för Wikbergs förslag. Ordförande Jouko Kavander (SDP) var den enda som röstade för stadsdirektörens förslag. Kavander var den enda som röstade emot det längre avtalet även den 31 oktober.

Flera motiveringar till beslutet

Stadsstyrelsen lade fram hela fem motiveringar som svar på Regatta Spas rättelseyrkan och till varför Roxx fortsättningsvis ska få sitt nya längre avtal.

Styrelsen konstaterade bland annat att hyresavtalet inte behöver konkurrensutsättas, såsom spabolaget anser i sitt rättelseyrkande. Därtill ansåg styrelsen att hyran som Roxx's ägare Ruber betalar är skälig. Regatta Spa hade påstått att den är orimligt låg i förhållande till vad Ruber förtjänar på sin verksamhet.

Stadsstyrelsen intygade också att beslutet om det längre avtalet kommit till i laga ordning och att det hör till stadsstyrelsens kompetens att utarrendera tomter för maximalt fem år.

Tydliga svar från Ruber

Ruber hade även lämnat in ett genmäle till Regatta Spas rättelseyrkan inför måndagens stadsstyrelsemöte. Ruber ville att staden skulle förkasta Regatta Spas yrkan och önskade att det nya femåriga avtalet skulle undertecknas så snabbt som möjligt, för att anställningar och lovansökningar ska kunna tryggas.

Tvärtemot vad Regatta Spa anser i sin rättelseyrkan anser Ruber att Roxx inte är någon "skränig förortspub" som skrämmer bort båtgäster och andra turister. Ruber påpekar att man inte fått några anmärkningar om verksamheten, pubens utseende eller ljudnivån, varken från staden eller från grannarna. Ruber tycker heller inte att Roxx's avtal står i vägen för den pågående detaljplaneändringen för Östra hamnen.

Även angående den hyra som uppbärs för Roxx slår Ruber emot. Regatta Spa har klagat på att den hyra Ruber betalar är alltför låg med tanke på Rubers vinst. Ruber menar att vinsten inte alls är så stor. Ruber ägs till 100 procent av bolaget Hanko Roadhouse som i sin tur ägs av Esko Manner och Keijo Suominen. Tillsammans har företagen haft en rörelsevinst på 235 000 euro åren 2012-2015. De två ägarna har fått en vinst på knappa 30 000 euro om året per person.

Fortsättning följer?

På sitt möte i måndags gick stadsstyrelsen därmed på Roxx's och Rubers linje. Stadsstyrelsen kunde enligt kommunallagen ändra eller upphäva sitt beslut från den 31 oktober, men valde att helt och hållet förkasta rättelseyrkandet från Regatta Spa.

Regatta Spa har tidigare meddelat att ta de är beredda att föra fallet till domstol ifall stadsstyrelsen inte ändrar sitt beslut. Styrelseordförande Peder Planting intygar att Regatta Spa håller fast vid vad man tidigare uttryckt, och säger att man inte har något att tillägga i nuläget.

Mer läsning