Fem vill leda Ekenäs gymnasium, tre Katarinaskolan

Bild: VN-arkiv

Fem personer har inom utsatt tid sökt jobbet som ny rektor i Ekenäs gymnasium, medan tre personer sökte rektorstjänsten i Katarinaskolan i Karis. Tf rektorerna i respektive skola finns bland de sökande.

Tiden att söka rektorsjobben i Ekenäs gymnasium och Katarinaskolan i Karis gick ut i söndags.

Inom utsatt tid hade fem personer sökt jobbet som rektor för Ekenäs gymnasium. De sökande är:

Johan Nilsson, Raseborg, vice rektor i Hangö gymnasium samt studiehandledare för Hangö gymnasium och Hangö högstadieskola.

Katarina Rejman, bosatt i Sverige, lektor vid Stockholms universitet.

Petra Blomqvist, Raseborg, jobbar som tf rektor i Ekenäs gymnasium.

Annette Forsman-Sundvik, Sundby, rektor för Pedersöre gymnasium.

Martin Holmberg, Esbo, lektor i finska vid Kyrkslätts gymnasium.

Tre personer sökte jobbet som rektor för Katarinaskolan. De sökande är:

Thea Liljestrand, Ingå, klasslärare i Svartå skola samt rektor för skolorna i Svartå och Snappertuna.

Tove von Schantz, Raseborg, tf rektor för Katarinaskolan.

Charlotta Allamo, Raseborg, biträdande tjänsterektor vid de svenska skolorna i Lojo.

Mer läsning