Fem fester i stället för två

Lena Johansson säger att det nya systemet ger en jämnare utexaminering och samtidigt har det effektiverat arbetet inom Axxell. Bild: Niclas Erlin

Jämnare utexaminering ska bädda för smidigare inträde i arbetslivet. Samtidigt vill Axxell använda sin personal så effektivt som möjligt.

Yrkesinstitutet Axxell har lagt om sitt system för utexaminering av studerande vid ungdomsutbildningarna.

Tidigare utexaminerades studerande genom hela året – under läsåret 2015–2016 skedde det vid 42 olika datum – och samtidigt hölls två festligare dimissioner, en i december och en vecka 22 strax efter avslutad vårtermin. Traditionellt har en väldigt stor del fått sina betyg under sistnämnda tidpunkt.

Det pågående läsåret är det första då dimission med betygsutdelning hålls fem gånger per år, efter vare studieperiod. Perioderna är fem under läsåret.

Klarare tidsramar

Med den nya strukturen vill Axxell ge studierna en klarare tidsram. Betyg under givna tidpunkter ska ge de studerande tydligare tidsfrister för när uppgifter ska lämnas in

Samtidigt ska förändringen underlätta för de anställda. Lärarna och studiesekreterarna har fått en klarare tidtabell för bedömningen och för det övriga arbetet med betygen.

Skolans rektor Lena Johansson säger att förändringen har en stor betydelse för personalen, som slimmats under de senaste åren.

– Våra resurser måste användas så klokt och effektivt som möjligt.

Jämnare utströmning

Genom att ordna dimissioner jämnt över året vill skolan att alla som får examen behandlas likvärdigt.

– Alla skall firas på lika villkor oberoende av när man avslutar sina studier.

Lena Johansson säger att arbetsmarknaden uppskattar att de nyutexaminerade doseras ut jämnare under hela året.

– Arbetslivet tycker det är bra att alla inte kommer ut på en gång.

Med tanken på framför allt sommarjobb är det också fint för näringslivet att många kan börja jobba redan i maj, poängterar hon.

De studerande kan när som helst under läsåret få utdrag ur studieregistret, vilket kan behövas till exempel då man söker jobb men ännu inte fått sitt slutliga betyg.

Alla är inte nöjda

Axxell sticker inte under stol med att alla inte är nöjda med det nya examenssystemet. "Den stora festen som samlat alla fredagen i vecka 22 är nu ett minne blott och det sörjer man stort", noterar skolan i ett pressmeddelande.

Jenny Forsbäck som utexamineras efter den här våren är kritisk till nyordningen.

– Jag tycker inte det blivit bättre, säger hon och berättar att många saknar den stora dimissionsdagen efter avslutad vårtermin.

Själv valde hon att utexamineras efter den femte perioden, närmare bestämt den 16 juni då också de övriga i hennes merkonomklass blir färdiga.

Aprilavslutningen störst

Oskar Mattsson som fick sin examen i fredags förhåller sig neutral till det nya systemet. Han ser ändå klara fördelar med att årskullarna portioneras ut på arbetsmarknaden under hela läsåret och inte i ett stort sjok efter våren.

Lena Johansson konstaterar att dimissionen efter den fjärde perioden – alltså den som inföll i fredags – i praktiken kommer att bli den största under året för Axxell.

De vuxna studerande firas vid samma dimissioner som ungdomarna.

Mer läsning