Feldt-Ranta och Räsänen kräver förbättrad säkerhet på banan mellan Karis och Hangö

Bild: Lina Enlund

SDP-riksdagsledamöterna Maarit Feldt-Ranta och Joona Räsänen kräver att regeringen vidtar åtgärder för att förbättra säkerheten på tågbanan mellan Karis och Hangö.

Riksdagsledamöterna Maarit Feldt-Ranta och Joona Räsänen har lämnat ett skriftligt spörsmål till regeringen. Feldt-Ranta och Räsänen påminner om att enligt transportmyndighetens uppskattningar har banan – beroende på om Hangö hamnens plankorsning inkluderas – 20–30 plankorsningar. Det syns tydligt också i olycksstatistiken.

– Olyckan i Raseborg som krävde flera liv är den senaste påminnelsen om farorna med plankorsningsolyckor. Det är uppenbart att insatser måste göras för att avlägsna farliga plankorsningar i hela Finland, men det krävs en snabb åtgärd särskilt för Karis-Hangö-banan. Under de senaste tjugo åren har totalt elva olyckor inträffat där just vid plankorsningar, säger Feldt-Ranta.

Feldt-Ranta och Räsänen betonar elektrifieringen av Karis-Hangö-banan som en betydande åtgärd som skulle bidra väsentligt till säkerheten.

– Det har gjorts en budgetmotion om detta till regeringens budgetförslag för nästa år. Nu stöder även säkerhetsaspekter ett snabbt genomförande av elektrifieringen. Vid elektrifieringen av banan kan man äntligen slippa farliga plankorsningar, påpekar Räsänen.