Feldt-Ranta missnöjd med jourreformen

– Regeringen har ignorerat de språkliga rättigheterna i förslaget att reformera joursystemet, säger SDP:s Maarit Feldt-Ranta.

Regeringen har för avsikt att genomföra reformer inom joursystemet när det gäller hälso- och socialvården. Regeringen föreslår att jourverksamheten ska koncentreras till 12 stora enheter där service erbjuds dygnet runt. Meningen med reformen är att effektivera och förbättra servicen samt minska på växande kostnader.

– Det är bra att regeringen tänker på medborgarnas välbefinnande och vill satsa på jourverksamheten. Men det finns många luckor i förslaget och regering har varit kortsiktig i sina planer. Reformen kommer bland annat att inverka på patienternas möjlighet att snabbt få vård när det behövs, eftersom vården flyttas längre bort från dem och kommer därmed också att öka patienternas resekostnader. Reformen kommer således att ge upphov till ojämlikheter mellan olika områden och befolkningsgrupper. Dessutom strider detta förslag med regeringens valfrihetsreform. Hur kan man å ena sidan koncentrera tjänster till snabba och stora vårdkedjor och å andra sidan ha sönder dem med valfrihetsreformen? frågar Maarit Feldt-Ranta.

Finland är officiellt ett tvåspråkigt land där man enligt lag har rätt till att få tjänster på sitt eget modersmål, alltså antingen på finska eller på svenska.

– Regeringen har ignorerat de språkliga rättigheterna i förslaget. De Finlandssvenska sjukdistrikten, speciellt Vasa och Mellersta Österbotten, kommer att lida av jourreformen då regeringen blundat för de språkliga rättigheterna. Varje patient har rätt till en trygg och snabb vård och i akuta fall är det ytterst viktigt att patienten får vård på sitt eget modersmål så att man slipper missförstånd och också uppkomsten av farliga situationer, säger Feldt-Ranta.

Hon hoppas att regeringen tar hänsyn till medborgarnas behov.

– Människan borde vara i fokus och minoriteter och språkfrågan får inte åsidosättas i jourreformen. Jag hoppas dessutom att regeringen tar sig tid och tänker riktigt ordentligt på de konsekvenser jourreformen kommer att ha både på samhällsnivå och på individnivå, säger Feldt-Ranta.

Mer läsning