Feldt-Ranta anhöll om befrielse från uppdrag

Maarit Feldt-Ranta lämnar styrelsen och fullmäktige. Hon meddelade tidigare att hon inte ställer upp i vårens riksdagsval. Bild: VN-arkiv/Johanna Lemström

Maarit Feldt-Ranta, SDP, meddelade för några veckor sedan att hon drabbats av magcancer för tredje gången.

Hon har nu anhållit om befrielse från sina uppdrag i stadsfullmäktige och stadsstyrelsen i Raseborg med hänvisning till personliga orsaker.

Stadsstyrelsen behandlade hennes anhållan i måndags och föreslår att fullmäktige väljer en ny medlem i stället för Maarit Feldt-Ranta för återstoden av stadsstyrelsens mandattid. Den tar slut den 31 maj 2019.

Stadsstyrelsens ordförande Anders Walls, SFP, säger att det är socialdemokraterna som utser Maarit Feldt-Rantas ersättare. Hon torde beviljas befrielse från sina uppdrag på nästa stadsfullmäktigemöte som är inprickat den 11 mars.