Fel uppgifter för Hangö?

I Hangö stads budgetbok för 2019 står det däremot att antalet klienter i hemvården 2017 var 345, att de för 2018 uppskattats vara 360 och att man för 2019 räknat med 300.

I artikeln om hemvården (VN 8.2) hade det nog tyvärr blivit felaktiga siffror för Hangös del i fråga om antalet klienter i hemvården. Det uppgavs att 142 personer får hemvård regelbundet och 40 person...