Fel ordning i Raseborg

Bild:

Efter ett halvt år av politiska krumbukter utsågs Raseborgs ungdomssekreterare Fredrika Åkerö till den nya tjänsten som utvecklingschef från och med den 1 januari 2017 för två år.

Då Åkerö valdes till tjänsten beslöt man också att den nya avdelningen ska utvärderas hösten 2018.

Så skall också ske men redan nu vet staden att avdelningens chef ska fokusera på näringslivsfrågor. Chefen ska rekryteras i augusti. Det beslöt stadsstyrelsen i måndags.

Den här tågordningen är nog bakvänd. Först borde man vara på det klara med avdelningens verksamhet, sedan kan man rekrytera en ledare. Så som man nu beslutat kommer man att rekrytera en chef som inte vet hurdan avdelning hen ska leda.

Näringslivsfrågor och att få nya företag till Raseborg är ytterst viktigt. Vid valet av Ragnar Lundqvist till stadsdirektör poängterade man hans kunskap om näringslivet. Man kan fråga sig om det är så att stadsdirektören nu prioriterar rätt saker om det ytterligare behövs en person som ska fokusera på näringslivet.

Marina Holmberg Chefredaktör Västra Nyland