Wilhelmsdal renoveras - öppnas för distansarbete

Ingås gamla bibliotek, Wilhelmsdal, ska renoveras nästa år. Också företagare ska få rum i det nyrenoverade huset.

Renoveras. Wilhelmsdal ska få ett ansiktslyft men först flyttar kommunens tjänstemän in tillfälligt.
Sedan början av 2015 har Wilhelmsdal fungerat som ett mötes- och evenemangshus, där kommunen, föreningar och utomstående aktörer har ordnat möten, fester och jippon. De funktionerna kommer att fortsätta i huset men användningsändamålet justeras på en punkt: Wilhelmsdal ska också betjäna företagare i kommunen. Beredningen ville gå in för ett regelrätt företagarhus med stödtjänster för nyföretagare men styrelsen ville tona ner företagarbiten något.
– Vi tyckte att det är en bra idé att utveckla tanken om företagarhus men styrelsen ville ändra betoningarna för att tydligare framhäva att Wilhelmsdal är öppet för allmänheten, säger styrelseordförande Henrik Wickström (SFP).
– Därför tyckte vi att man i det här skedet ska betona att huset ska planeras flexibelt så att det kan ändras enligt behov som uppstår.

Distansarbetsplatser behövs

Huset ska i framtiden delas in i tre delar: kafé, mötesrum och företagarutrymmen. Kaféet kan också erbjuda annan service som stöder turism, hamnen eller aktiviteter i centrum. Till exempel uthyrning av utrustning och försäljning av produkter välkomnas.
I företagardelen ska det finnas plats för bland annat distansarbete.
– Det kommer med jämna mellanrum förfrågningar av småföretagare om platser för distansjobb. De vill också ha en plats för social samvaro, säger Wickström.
Styrelsen begravde inte helt tanken på tjänster för nyföretagare men den delen vill man vidareutveckla och återkomma till senare ifall ett fungerande koncept hittas.

Först renoveras kommungården

Ett anslag på 400 000 euro finns i Ingå kommuns budget för renoveringen av Wilhelmsdal nästa år, ett anslag som i sin helhet beräknas gå åt till renoveringsåtgärder. Det finns alltså inga extra pengar att sätta på planering av renoveringen. 30 000 euro veks i augusti 2015 för planeringen av Wilhelmsdal, ett arbete som gjordes av arkitektbyrån Gullsten-Inkinen. Den planen ska fortsättningsvis ligga till grund för renoveringen av huset.
Innan Wilhelmsdal renoveras kommer huset ändå att fungera som kontor för kommunens tjänstemän då kommungården renoveras. Från juni nästa år kommer Wilhelmsdal inte att vara tillgänglig för bokningar. Renoveringen av kommungården beräknas ta fyra månader men tidtabellen kan dra ut på tiden.
Biblioteket påverkas inte av renoveringen. Cafédelen i Wilhelmsdal påverkas inte heller av kommungårdens renovering och målet är att hyra ut den under sommaren liksom tidigare.

Wilhelmsdal är viktig

I oktober efterlyste kommunen allmänhetens idéer om vad man kunde göra i Wilhelmsdal. Ett tjugotal personer kom in med sina förslag. Det flesta ville ha ett kafé i huset, gärna året om och gärna med självbakat bröd, och många ville bevara huset i mötesanvändning. I flera av förslagen ville folk också att huset skulle vara en plats för konstutställningar.
– Det märks tydligt att Wilhelmsdal är viktigt för folk. En viktig funktion är mötesanvändningen som föreningarna gärna ser att utvecklas på något sätt, säger informatör Benjamin Lundin.
Platser för distansarbete eller företagarhus fanns också bland förslagen, liksom tanken på någon form av saluhallsverksamhet med försäljning av närproducerad mat. Om somrarna kunde huset fungera som turistcenter med ett brett utbud av tjänster, försäljning av fiskelov, uthyrning av utrustning och dylikt.
ANDRA LÄSER