Raseborgarna nöjdast i Nyland

Enligt en enkät har Raseborg den bästa kommunala tandvården i Nyland. Också på den privata sidan bjuder man till genom att erbjuda lördagsöppet.

Bra betyg. Raseborgs kommunala tandvård får beröm.
Tandvårdsenkäten gjordes hösten 2016 av Institutet för hälsa och välfärd, THL, i samarbete med de nyländska kommunerna. Svarsprocenten i Raseborg var 34 vilket motsvarar 177 svar.
Bland de svarande var man speciellt nöjd över att ha fått service inom vad man ansåg vara rimlig tid. Personalen upplevdes som kompetent och också hanteringen av smärta fick gott betyg. På en betygsskala från 1 till 5 låg medelbetyget för dessa punkter på 4,9 och 4,8.
Kaisa-Maija Kouri som är stadens ansvariga tandläkare är givetvis nöjd med resultatet.
– Det bekräftar det som vi ibland också får höra direkt av våra patienter. Men att det skulle vara så här konkret, att vi är bäst i Nyland, var en överraskning, säger hon.
Lägst betyg (4,2 till 4,6) fick informationen om priser och rådgivningen om egenvård och fortsatt vård. Kouri ser det som en påminnelse för personalen om att det antagligen aldrig är möjligt att ge patienten för mycket vårdinformation.
Tandvården i Raseborg hade i fjol totalt 10 902 kunder.


Sårbart vårdläge

Vad gäller personalsituationen inom stadens tandvård beskriver Kaisa-Maija Kouri läget som hyfsat. Alla 15 tandläkartjänster är besatta men alla jobbar inte heltid. Det gör systemet sårbart och är också orsaken till att kön till den icke brådskande tandvården för tillfället ligger på fem till sex månader då den tidigare varit nere på tre månader, dit man också strävar efter att komma på nytt.
Tid till akut tandvård ges i regel samma dag. Utanför tjänstetid, det vill säga kvällar och veckoslut, är det samjouren i Helsingfors som gäller. Den sköts sedan 1 juni av Attendo.
Enligt Kaisa-Maija Kouri utnyttjade raseborgarna samjouren i ungefär samma utsträckning som tidigare, vilket innebär 4 till 14 besök i månaden. Användningen av jourens tjänster har varit lite högre under sommaren, vilket kan bero på de privata mottagningarnas semestrar.
Flest samtal till stadens tandläkarjour rings måndagsmorgnar, vilket innebär att man på måndagar får prioritera de verkligt akuta fallen.
– En del klienter som får tandvärk under veckoslutet försöker klara sig till måndagen i stället för att åka in till Helsingfors, säger Kouri.
Orsakerna till det går enligt henne bara att spekulera i, men en bidragande faktor kan vara att man föredrar att gå till sin egen tandläkare.

Lördagsöppet vid torget

På den privata tandläkarmottagningen Torgdent vid Rådhustorget i Ekenäs har man sett en marknadsnisch i att erbjuda tandläkartider på lördagar.
– Lördagsöppet har fått jättebra feedback. Folk tycker att det är skönt att inte behöva åka med värk in till Helsingfors, och kanske leta efter parkeringsplats. Man tycker att det känns tryggt att veta att det finns hjälp att få i närheten om det skulle behövas, säger Heidi Wasström som jobbar på mottagningen.
Förutom akuta tider går det också att boka in vanliga tandläkartider till lördagar om man har svårt att passa in dem i sitt schema under vanliga veckodagar.
– Folk har så bråttom nu för tiden. Vi måste försöka följa med i deras takt, säger Heidi Wasström.

ANDRA LÄSER