Snart kan du cykla från Hangö till Kouvola längs ny rutt

Raseborgs stad har beviljats ett betydande statligt understöd för att utveckla en gemensam cykelrutt genom hela Nyland fram till Kouvola.

28.10.2020 18:30
En ny cykelrutt som ska gå från Hangö till Kouvola i Kymmenedalen planeras. Rutten ska gå längs befintliga vägar och stigar i samarbete med markägarna.
Raseborgs stad är huvudman för projektet och hade tillsammans med föreningen Pyöräilykuntien verkosto och Borgå stad ansökt om ett stöd på nästan 145 000 euro. Storleken på understödet har föreslagits uppgå till drygt 130 000 euro.
Det är Egentliga Finlands förbund som koordinerar stöden. Stödet beviljas för utvecklingsprojekt som ska hjälpa turismnäringen att återhämta sig under och efter coronaepidemin.
Stödet täcker 75 procent av projektets totalbudget. Städerna Hangö, Ingå, Sjundeå, Lojo, Kyrkslätt, Esbo, Vanda, Helsingfors, Sibbo, Borgå och Kouvola har förbundit sig till samarbetet och deltar i kostnaderna. Raseborgs och Borgås egna andelar består av arbetstid och beräknas vara cirka 6 procent av turistchefernas arbetstid 2021.
Nylands och Kymmenedalens gemensamma cykelrutt, South Coast Bikepacking Trail, planeras löpa längs den orangefärgade linjen. Den lilafärgade sträckningen är den befintliga Eurovelo 10-rutten.
Projektstart planeras det bli i november i år, projekttiden går ut i december 2021.
Stadsutvecklingssektionen i Raseborg hade ärendet på agendan i tisdags och beslöt godkänna samarbetet kring rutten och ta emot stödpengarna.
Förhoppningen är att Raseborg via projektet får en central roll i utvecklingen av turismen i södra Finland och blir en vägvisare för cykelturismens utveckling.

ANDRA LÄSER