Svårt att hålla koll på byggkostnader

Kostnaderna för kommunala projekt skenar i väg. Små kommuner saknas expertis.

Sommaren 2020 drabbades kommunhuset i Sjundeå av en vattenskada och det måste renoveras. Då beslöt man inom kommunen, efter utredning, att huset renoveras grundligare, samtidigt som rumsfördelningen görs om så att huset blir mer praktiskt. I ett skede var en tilläggsbyggnad aktuell men den förverkligas ändå inte då man räknar med att välfärdsområdet gör att det behövs färre rum för de kommunala tjänstemännen.

ANDRA LÄSER