Sjundeå och Ingå vägrar betala 100 000 euro för ett system som inte levererats — Apotti stämmer kommunerna

Sjundeå och Ingå har låtit bli att betala räkningar för över 100 000 euro för patientdatasystemet Apotti under våren. Orsaken är enligt kommunerna att systemet inte blivit färdigt i tid, utan i stället orsakat tilläggskostnader. Apotti har lämnat stämningsansökan till Helsingfors tingsrätt för att tvinga kommunerna att betala.

Patientdatasystemet Apotti har försenats flera gånger. Nu är bolaget bakom systemet oense med kommuner om betalningsskyldighet.
30.05.2022 07:04
Under våren har bolaget Apotti, som utvecklar ett nytt patientdatasystem, börjat skicka Ingå och Sjundeå fakturor för löpande kostnader för systemets utveckling och produktion. Sjundeå har fått fakturor på totalt kring 60 000 euro, medan fakturorna till Ingå uppgår till 45 000 euro. 
Ursprungligen skulle kommunerna inte börja betala för löpande kostnader förrän patientdatasystemet blivit färdigt, vilket skulle ske senast i mars-april 2022. Efter det skulle  kostnaderna faktureras i jämna rater till år 2028. 
I somras sköt Apotti ensidigt fram starten till november 2022 men började ändå skicka ut räkningar för underhållskostnader under våren.