Barns och ungas välmående i fokus för arbetsgrupp i Hangö

Barns och ungas välbefinnande i Hangö är i fokus när staden har tillsatt en arbetsgrupp. – Det här är viktiga saker som måste diskuteras, säger stadsstyrelsens ordförande Sture Söderholm.

Problem med barns och ungas välmående lyfts fram i Hangö. Bilden är inte tagen där.
Det var nu kulturnämnden som föreslog att man inom staden arrangerar ett möte där man diskuterar vissa ungdomars situation i staden. I bakgrunden fanns faktum att det bland annat förekommit oroligheter, till exempel ordningsproblem och användning av alkohol och droger.