Elden kom med stil till den nya fabriken

När elden tändes i november 1969 på Wärtsiläs fabrik i Ekenäs skedde det med stil. Elden hämtades från Helsingfors av stafettlöpare i sann OS-anda. Eller åtminstone nästan.

Starten. Ingenjör Fjalar Remmer tände elden.
05.11.2019 08:01 UPPDATERAD 05.11.2019 09:16
Västra Nylands första sida den 7 november 1969 pryds av en bild på den lokala storlöparen Bruno Holmroos som löper med en OS-fackla i högsta hugg. Då var elden på slutsträckan på sin väg från Arabia i Helsingfors till fabriken i Björknäs.
Löpdelen i sig var dock trots allt inte så betungande skriver VN:
Elden från Arabia fördes med bil till stadsgränsen och därifrån med fackla genom staden till fabriken. In till Rådhustorget fördes den av fyra man och från Rådhustorget ut till fabriken av maratonlöparen Bruno Holmroos.

ANDRA LÄSER