Estnisk priskonkurrens

Blir det ett nytt medicinrally till Estland, frågar sig John-Erik Jansén i ledarsticket.

Finland och Estland ska utöka det digitala samarbetet. Statsministrarna Juha Sipilä och Taavi Rõivas skrev på tisdagen under ett avtal om elektroniskt informationsutbyte som kanske redan i slutet av året kan leda till konkreta resultat.
Ett exempel som Taavi Rõivas nämnde var att finländare då kan ta ut mediciner i estniska apotek med ett finländskt e-recept. I sak är det inget nytt, recept är giltiga i hela EU, och i många fall gäller också FPA-ersättningen.
Men då receptet finns i en lättillgänglig databas och man inte behöver visa upp ett papper blir det lättare att handla.
Redan nu är många vanliga handköpsvaror billigare i Estland än i finländska apotek. Om tröskeln för att köpa receptmediciner i Estland sänks blir apoteken följande slutna sektor som pressas av estnisk priskonkurrens.