Nästan alla finländare läser dagstidningar

Cirka 86 procent av finländarna läser sin dagstidning digitalt.

Hela 95 procent av alla finländare som har fyllt 15 läser dagstidningar. Det visar en enkät som Media Audit Finland och Kantar TNS har låtit göra.

Hela 95 procent av alla finländare som har fyllt 15 läser dagstidningar. Det visar en enkät som Media Audit Finland och Kantar TNS har låtit göra.

Cirka 86 procent av finländarna läser sin dagstidning digitalt. I åldersgruppen 25-44 är det 93 procent som använder sig av dagstidningarnas digitala kanaler. Bland äldre över 65 är det 74 procent som säger sig läsa e-tidningar eller digitala versioner av dagstidningar.

Den tryckta papperstidningen håller trots det fortfarande ställningarna. Upp till 56 procent av finländarna läser tryckta dagstidningar. I åldersgruppen 65 plus är det 78 procent som läser papperstidningar medan endast en tredjedel av unga i åldern 15-34 läser nyheter på papper.

"Det traditionella talesättet att finländarna är ett tidningsläsande folk stämmer fortfarande", säger marknadsförings- och forskningsdirektör Sirpa Kirjonen på Nyhetsmediernas förbund i ett pressmeddelande.

Sammanlagt 23 000 personer som har fyllt 15 besvarade enkäten.

ANDRA LÄSER