De tusentals stugornas land

I framtiden kommer en allt större del av sommarstugorna i vårt land att ägas av människor som är bosatta i Helsingfors och Nyland.

Just nu är det en högsäsong som märks på vägarna. Motorvägarna mot städernas kärna gapar tomma medan mindre leder mot kust och färjfästen drabbas av rusning redan tidigt på fredagseftermiddag. Det är en högsäsong som noteras i de bybutiker som fortfarande står kvar, gångarna mellan de få hyllorna fylls av sommargäster som med hög röst kommenterar det pittoreska utbudet.
Skären, villan, sommarstugan, "lande". Kärt barn har många namn och finländaren älskar sin sommarstuga innerligt. Förbundet för finländskt arbete har undersökt stuglivet i Finland och undersökningen visar att allt fler stugor i framtiden kommer att ägas av personer som bor i Helsingfors och Nyland.
Redan nu är koncentrationen av sommarstugeägandet högt i södra Finland, sommarstugorna i vårt land ägs redan nu till 47 procent av människor som vintertid bor i Helsingfors och Nyland. Att en så stor del av stugägarna bor i södra Finland innebär att deras väg till torpet med de vita knutarna är lång, i medeltal kör helsingforsaren 150 – 250 kilometer till sitt paradis.
Intressant är att allt fler hushåll i Helsingfors i dag är bilfria. Att frakta invånare från huvudstaden till sommarbetet kunde vara en lukrativ affär. Familjen kanske kan fraktas i allmänna färdmedel, men med erfarenhet av hur mycket saker som ska fraktas till och från stad och landsbygd i början och slutet av säsongen kunde här finnas en alldeles egen nisch som komplement till det biluthyrningsfirmorna erbjuder i dag.
Man kan inte längre tala om en enda säsong i fråga om sommarstugeliv. Då finländaren tidigare vistades på stugan i juni, juli och augusti är allt fler stugor i dag rustade för ett året om-boende. I den undersökning som genomfördes uppgav 38 procent av de tillfrågade att de bara använder stugan under sommarmånaderna, trettio procent använder sin stuga under alla årstider. Att allt fler sommarstugor rustas också för vinterboende har också öppnat för nya marknader. Under de senaste åren har företag som säljer värmepumpar ökat kraftigt i antal. Också lätta eldstäder säljer då de dels är lätta att lägga in i också gamla hus, dels för att de bidrar till den rätta stämningen.
För företagare på landsbygden är de vallfärdande sommargästerna ofta avgörande för verksamheten, det gäller i synnerhet för dagligvaruhandeln. Många av bybutikerna lever på försäljningen under sommarmånaderna vilket gagnar de på orten fast boende året om. Sommargästernas matinköp gagnar sysselsättningen och bidrar också till att det finns företagare utanför de stora kedjorna. Då sommargästerna inte har så bråttom då de gör sina uppköp finns möjlighet att köpa varor direkt av lokala producenter, från gårdar eller under de Reko-tillfällen som ordnas på många orter.
Sätter man passaren på kartan och ritar upp en halvcirkel från Helsingfors är det stora delar av Finland som blir utanför den vanligaste transportsträckan till stugan. Problemet i stora delar av Finland är att gamla hus, varken enfamiljshus eller sommarstugor, inte lockar nya ägare. Många äldre personer som planerat förlänga sin pensionspenni via försäljning av sitt hus har fått märka att huset inte längre är värt något, många banker vägrar i dag godkänna en fastighet på landsbygden som garanti för lån.
Tomma hus, en avbefolkning av landsbygden och en nedmontering av servicen. Det är fråga om en stor kapitalförstörelse.
ANDRA LÄSER