Företagare söker idéer i Sjundeå

Största delen av företagarna i Finland arbetar ensamma. På lördag samlas ensamföretagare i Sjundeå för utbildning och stöd.

Trivs. Kaisa Randström är nöjd med sitt val att stänga kaféet i Sjundeå centrum men siktar ändå på att fortsätta som egenföretagare. Inom vilken bransch är ännu oklart.
Nylands företagare ordnar för tredje gången sin ensamföretagardag på lördag. Drygt femtio anmälda får ta del av föreläsningar, diskussioner och kollegialt stöd för sin affärsverksamhet, denna gång på hotell Cumulus i Sjundeå.
– Det har helt klart funnits en beställning på sådana här tillställningar. Många företagare som arbetar ensamma har behov av att samlas och skapa nya nätverk, prata med människor i samma situation och utveckla sin egen affärsverksamhet via diskussioner och nya kontakter, säger Petri Ovaska, organisationschef på Nylands företagare.
60 procent av företagarna i Nyland arbetar ensamma. 2015 bildades ett utskott för ensamföretagare inom Nylands företagare.
– Syftet var att identifiera vilka behov ensamföretagare har och bevaka deras intressen. Vi har också en ettårig utbildning, ensamföretagarakademin, där man kan utveckla sitt kunnande om att arbeta som ensamföretagare.

Söker sig till sällskap

En av dem som deltar i ensamföretagardagen är Sjundeå företagares ordförande Kaisa Randström. Det är första gången hon deltar. Tidigare år har hon varit fast med sitt kafé i Sjundeå centrum, men nu då hon har stängt kaféet har hon möjlighet att delta.
– Ensamföretagare har svårt att orka eller hinna gå på utbildningar. Sådant som gäller ens eget välmående kommer ofta långt ner på prioritetsordningen – jobbet och familjen går alltid före, säger hon.
Ändå ser hon att dylika forum är guld värda för företagare som arbetar ensamma, både för den nya information man får och för möjligheten att skapa nya nätverk.
– Människan är en social varelse, det är mot naturen att vara ensam. Då man jobbar helt allena måste man kompensera det på något sätt. Det här är ett sätt, säger hon,

Lokala utmaningar

Randström har själv bittert fått erfara många av de nackdelar en ensamföretagare kan stöta på. Det största problemet är enligt henne byråkratin och det svaga socialskyddet.
– Vi är tvungna att ta dyra försäkringar men det är ändå inte sagt att de täcker allt sådant som kan hända. Om vi blir sjuka är det tre dagars självrisk, och om du ensam driver en traditionell affär är det omöjligt att få någon vikarie vid sjukdomsfall. Detsamma gäller när barnen blir sjuka.
Pappersexercisen och byråkratin kring att grunda företag och få startpeng är också faktorer som gör det kämpigt för ensamföretagare.
I Sjundeå har företagarna också flera lokala problem att kämpa med.
– Området kring Sjundeå station borde absolut livas upp ifall vi vill att fler företag ska etablera sig här. Om vi vill att det ska finnas tjänster här måste vi få dem vi ska betjäna att stanna här.
– Bara genom att ge folk alternativ får vi dem att stanna kvar här och välja lokala tjänster. Två-tre kaféer är bättre än bara ett, för då stannar man här och väljer en av möjligheterna i stället för att åka förbi till Kyrkslätt eller Lojo.

ANDRA LÄSER