Högsäsong för hjortkrockar – Fennia tipsar om vad du ska göra om du råkar ut för en olycka

Varna den övriga trafiken, ta hand om eventuella skadade och ring nödnumret. Det är några av Fennias tips för hur du agerar vid en hjortkrock.

I Bromarv varnar en ny skylt för hjortar.
Jesper Sundströmjesper.sundstrom@vastranyland.fi
08.11.2022 12:07 UPPDATERAD 08.11.2022 12:53
Försäkringsbolaget Fennia konstaterar i ett pressmeddelande på tisdagen att det nu är högsäsong för hjortkrockar. Enligt Fennia inträffar i medeltal 75 hjortdjursskador varje dag i november och i de flesta fall är vitsvanshjortar inblandade. I november för ett år sedan inträffade 2 401 hjortdjursskador – ett år tidigare var siffran 2 264, skriver Fennia.
Enligt Fennias statistik har antalet hjortdjursskador tills vidare minskat något i år.
– Även om antalet hjortdjursolyckor har minskat något i år och i fjol, är antalet fortfarande mycket högt, säger Mikko Pöyhönen som ansvarar för fordonsförsäkrings- och fordonsskadeärenden på Fennia i pressmeddelandet.
Han betonar också att många vitsvanshjortar och rådjur är i rörelse för tillfället. Därför ska du se till att du har gott om tid i trafiken och dessutom ta det lugnt när du kör. Men om olyckan ändå är framme tipsar Fennia nu om hur du ska agera om du antingen råkar ut för en olycka eller kommer till en olycksplats.
Fennia skriver att du första ska varna den övriga trafiken. Sedan ska du ta hand om de skadade och ringa nödnumret (112). Kom även ihåg att ge en tillräcklig beskrivning av olycksplatsen. ”I olycksfallssituationer är det särskilt viktigt att se till att ytterligare skador förhindras. Ställ upp varningstriangeln på en synlig plats och sätt på varningsblinkrarna”, påpekar Fennia.
Försäkringsbolaget påminner också om att du alltid ska köra pigg och frisk. Hastigheten ska vara måttlig och om möjligt ska du undvika att köra i dåliga väderförhållanden. Använd också säkerhetsbälte och koncentrera dig på trafiken.
”Olyckor med hjortdjur beror ofta på att föraren blir överraskad i situationen och inte hinner reagera i tid. Reaktionshastigheten minskar ytterligare om föraren är trött eller om körhastigheten är för hög”, skriver Fennia.
Enligt Mikko Pöyhönen har vädret och väglaget en väsentlig inverkan på hjortdjursolyckor på hösten.
– När vägarna är hala, särskilt efter en kall natt, och den ljusa tiden på dagen blir kortare ökar även olycksrisken. Det är bra att sänka hastigheten på sådana sträckor där hjortdjur gärna rör sig – till exempel på ställen där vägen går från skogsområde till öppna åkrar eller tvärtom, säger han.

ANDRA LÄSER