Här är Ingås nya logistiker – valdes utan konkurrens

Den ena av två sökande till jobbet som logistiker i Ingå tog tillbaka sin ansökan.

Juha Heikkinen börjar jobba som logistiker för Ingå på heltid från årsskiftet.
I och med organisationsförändringen inom Ingås tekniska sektor grundades en helt ny uppgift som logistiker. Jobbet ledigförklarades och fick två sökande. Den ena sökande tog tillbaka sin ansökan. Nu har den enda sökande, Juha Heikkinen tilldelats tjänsten.

ANDRA LÄSER