Nord Stream 2 avancerar raskt, tusentals gasrör lagras i Koverhar

I höst börjar naturgasledningen Nord Stream 2 byggas mellan Ryssland och Tyskland. Rören som ledningen byggs av får nu en betongyta och förvaras bland annat i Koverhar.

Avlastning. Det tar 10–12 timmar för fartyget att åka mellan Kotka och Hangö, och åtta timmar att lasta av rören. Med två fartyg kan det transporteras ett fartygslass, ungefär 200 rör per dag.
08.06.2018 14:00 UPPDATERAD 08.06.2018 14:15
Projektet med Nord Stream 2, rörledningen som ska transportera naturgas från Ryssland till Europa, fortsätter. Rören som tillsammans ska bilda den 1 230 kilometer långa rörledningen förses nu med ett skal av betong och transporteras till förvaringspunkter längs rutten. I Koverhars hamn i Hangö förvaras en stor del av rören.
– Rören förvaras vid fyra olika ställen längs rutten så att transportsträckan inte ska bli så lång sedan då de läggs i vattnet och därför fungerar Koverhar utmärkt, säger Simon Bonnell, licenschef på Nord Stream 2.
De andra förvaringspunkterna finns i Kotka, i svenska Karlshamn och i tyska Mukran. Rören tillverkas i Ryssland och Tyskland och transporteras sedan till förvaringsplatserna med tåg. Betongen läggs på rören till största del av företaget Wasco i Kotka och en liten del av PCT i Ryssland. Sedan transporteras de vidare.
– För tillfället kommer det ett fartyg per dag från Kotka till Koverhar med färdiga rör, säger Jatta Pekkanen, platsansvarig på Wasco Coatings Finland.
Transport- och förvaringsarbetet i Koverhar ger för tillfället jobb åt runt 70 personer och då rörledningen börjar läggas kommer där att jobba över 100 personer, varav de flesta är lokala.

Väntar på de sista loven

På hösten kommer rörledningen att börja byggas i Finland, då förs rören ut med båt, fogas ihop och sänks ned på havsbottnen. Det kommer att kunna läggas ungefär tre kilometer rörledning per dag och rörledningen planeras vara klar i slutet av år 2019. Omkring 374 kilometer av gasledningen kommer ligga på finländskt vatten och därför förvaras en stor del av rören här.
– Alla lov för rörledningen förutom loven från danska utrikesministeriet är klara, säger Bonnell. Om vi får ett negativt beslut i Danmark har vi en annan planerad rutt så att rörledningen inte går på danskt territorialvatten. Loven för att placera rörledningen på svensk ekonomisk zon beviljades på torsdagen (7.6).
Rören är 12 meter långa och betonglagret är mellan 60 och 100 millimeter tjockt. Betongen runt metallrören skyddar dem mot slitage på havets botten och gör rören tyngre. Det läggs i olika tjocka lager beroende på var i rörledningen och på vilket djup de kommer att ligga.
– Metallrören väger i sig själv ungefär 12 ton men betongen gör dem över dubbelt så tunga till runt 25 ton, säger Pekkanen.

Miljön tas i beaktande

Arbetet kring Nord Stream 2 görs med mycket tanke på miljön. Det är ett stort projekt som kommer att kunna förse Europa med betydelsefulla mängder med miljövänligare energi.
– Vi har undersökt havsbottnen mycket noggrant för att hitta den bästa och säkraste rutten för rörledningen och för att se till så att den inte skadar den känsliga Östersjön, säger Bonnell.
Då rörledningen ska läggas i vattnet kommer fartygen inte att ankra under arbetet, förutom vid Danmark där vattnet är så grunt att fartygens propellrar kunde skada bottnen. Sprängningar som gjorts under vattnet för rörledningen har gjorts under ett skyddande hölje.
– Sprängningar kan skada de vattenlevande däggdjurens hörsel och därför har vi sänkt ned ett hölje runt det vi ska spränga för att dämpa ljudet, säger Bonnell.

ANDRA LÄSER