Vindsrum ska lösa utrymmesproblem i nya skolan

Ett extra klassrum som kan användas för delade klasser ska byggas i vindsvåningen på nya Kyrkfjärdens skola. Det här beslutade kommunstyrelsen i Ingå i måndags. Det extra utrymmet är ett svar på den kritik som den nya skolan fått av föräldrar och personal om att det finns för få klassrum för arbete i mindre grupper. Om det nya rummet inte kan byggas kostnadseffektivt i vindvåningen ska det i stället placeras någon annanstans i den fortsatta planeringen.
I måndags slog kommunstyrelsen också fast övriga principer för den nya skolan. Den ska byggas med en stomme av massivträ, och fasaden ska i huvudsak vara av trä.
Kommunen ställer också krav på den entreprenör som ska åta sig jobbet. Entreprenören måste ha erfarenhet av att bygga minst två offentliga byggnader, och av dem måste den ena vara en skola.
Nu då kriterierna för skolan är fastslagna börjar kommunen söka en entreprenör som åtar sig uppdraget. Entreprenören klarnar sannolik under våren.

ANDRA LÄSER