Rätt verksamhet i rätt byggnad

Fastighetsportföljerna är ett bra instrument i Raseborg. Som hyresgäst måste staden vara noggrann att utrymmena är både ändamålsenliga och ekonomiska.

Det är nu ett år sedan merparten av Raseborgs förvaltning flyttade till Ekåsens område. Staden köpte det tidigare sjukhusområdet för att koncentrera sin förvaltning och för att så långt som möjligt verka i egna utrymmen.

ANDRA LÄSER